Rekrutacja

Bardzo nam miło, że zaciekawiła Cię oferta Harmonijki:) Zainteresowanych dołączeniem do nas zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz na stronie głównej. Umówimy się z Wami na spotkanie informacyjne, na którym zapoznamy Was z naszą placówką, porozmawiamy o wykorzystywanych przez nas metodach pracy, o żywieniu w naszej kuchni oraz Waszych oczekiwaniach. Przekażemy komplet dokumentów niezbędnych do zapisania dziecka i przedyskutujemy wspólnie plan okresu adaptacyjnego.

Zasady postępowania rekrutacyjnego:
1. Rekrutacja trwa cały rok.
2. O przyjęciu do Przedszkola i Żłobka Harmonijka decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca.
4. Do Przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci uczęszczające do Żłobka Harmonijka.
5. W drugiej kolejności przyjmowane jest rodzeństwo dzieci uczęszczającej do Żłobka lub Przedszkola Harmonijka.
6. Istnieje możliwość zapisu na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia miejsca w trakcie roku, kontaktujemy się z osobami z listy zgodnie z kolejnością zgłoszenia dzieci.

Do Przedszkola przyjmujemy dzieci od 2,5 do 6 roku życia. Do Żłobka uczęszczają dzieci od skończonego 12 miesiąca życia. Dzieci, które kończą trzeci rok życia mają zapewnione pierwszeństwo do otrzymania miejsca w Przedszkolu Harmonijka. Zapis dziecka do Przedszkola lub Żłobka, w tym rezerwacja miejsca, odbywa się na podstawie podpisania dokumentów i uiszczenia opłaty wpisowej-rezerwacyjnej.

Pliki do pobrania (kliknij aby pobrać):
Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka/Przedszkola
Umowa o opiekę Żłobek
Umowa o opiekę Przedszkole
Upoważnienie do odbioru dziecka
Deklaracja zmiany diety

Aktualne dokumenty:
Statut przedszkola
Regulamin żłobka

Półkolonie wakacyjne:
Umowa półkolonie

Lista rezerwowa:
Karta zgłoszenia na listę oczekujących

Nr konta Harmonijka: Mbank 98 1140 2004 0000 3502 7476 6568

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 uchwały Nr XIX/283/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 700zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w Żłobku i dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Przedszkole i Żłobek Harmonijka Karolina Rudzińska Sp. j. przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia placówek opieki nad dziećmi do 6 roku życia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (art. 6 RODO). Administratorem danych jest Przedszkole i Żłobek Harmonijka Karolina Rudzińska Sp. j. z siedzibą przy ul. Kolejowej 30 w Skórzewie.